Een wildcard is een speciaal symbool of jokerteken dat wordt gebruikt om een reeks tekens te vertegenwoordigen in een zoekopdracht of patroonmatching. Het staat voor elk willekeurig teken of een reeks tekens en wordt gebruikt om overeenkomsten te vinden met variabele of onbekende elementen in een zoek- of vergelijkingsproces. In webontwikkeling, specifiek in het robots.txt-bestand, worden wildcards gebruikt om groepen URL’s of bestanden in één keer te blokkeren of toe te staan voor webrobots, waardoor het effectieve beheer van website-toegang wordt verbeterd.

De twee meest gebruikte wildcards in robots.txt zijn:

  1. Asterisk (*) wildcard:
    • De asterisk (*) wordt gebruikt als een wildcard voor elk willekeurig teken of een reeks tekens.
    • Bijvoorbeeld: “Disallow: /private/*” zal alle URL’s blokkeren die beginnen met “/private/”, zoals “/private/page1.html”, “/private/folder/file.html”, etc.
  2. Dollar ($) wildcard:
    • De dollar ($) wordt gebruikt om aan te geven dat het voorafgaande deel van het URL-pad moet eindigen op de opgegeven tekst.
    • Bijvoorbeeld: “Disallow: /*.pdf$” zal alle URL’s blokkeren die eindigen op “.pdf”, zoals “/documents/file.pdf”, “/report.pdf”, etc.

Het gebruik van wildcards in robots.txt-bestanden is wijdverspreid en wordt over het algemeen goed begrepen door zoekmachines en webrobots. Dit maakt het voor website-eigenaren gemakkelijker om specifieke groepen van URL’s of bestanden te targeten zonder dat ze elke URL afzonderlijk hoeven te specificeren.