Subliminale boodschap

Een subliminale boodschap is een verborgen boodschap die bedoeld is om door je onderbewuste opgepikt te worden.  Het is dus de bedoeling je te beïnvloeden, zonder dat je door hebt dat dat gebeurt. Het is trouwens nooit bewezen dat subliminale technieken ook echt werken.

Behalve de beelden die onbewust tot ons doordringen kan video en audio ook verborgen boodschappen bevatten. Het is in Nederland altijd verboden om in commercials deze techniek toe te passen.

Vaak worden verborgen bootschappen in advertenties ook als subliminale bootschappen gezien. Dit is niet juist omdat zij niet onderbewust opgepikt worden, maar door gevonden te worden juist bewust. Hierdoor krijgen zij wel weer extra attentie waarde.