Alfabet

Het alfabet is een reeks tekens die staan voor klanken en waarmee woorden gevormd kunnen worden. Het omvat alle letters, inclusief zowel hoofdletters als kleine letters, en kan verschillende lettertypes en stijlen bevatten. Elk lettertype heeft zijn eigen unieke kenmerken en stijl.

Er zijn veel verschillende alfabetten die in verschillende talen en op verschillende momenten in de geschiedenis worden gebruikt. Het Latijnse alfabet, bijvoorbeeld, is het alfabet dat wordt gebruikt in veel Westerse talen, waaronder Engels, Duits, Frans, en Nederlands. Andere alfabetten zijn het Griekse alfabet, het Cyrillische alfabet (gebruikt in Russisch en enkele andere Slavische talen), en het Hangul alfabet (gebruikt in het Koreaans), onder andere.

Typografisch gezien verwijst het alfabet naar de complete set van grafische symbolen of letters die gebruikt worden om geschreven taal te representeren. Het alfabet vormt de basis voor alle geschreven tekst en bepaalt de keuze van lettertypes en stijlen die gebruikt worden in een ontwerp of document.

In de loop der tijd zijn letterontwerpen gevormd en vervormd tot lettertekens die weliswaar binnen een alfabet een eenheid vormen, maar in vergelijking met andere letterontwerpen een uiteenlopend letterbeeld vertonen.