Jargon Taal: Corporate, Merk, Image, Wat Betekent Het?

Het is niet ongebruikelijk dat termen zoals bedrijfsidentiteit (corporate identity), bedrijfsontwerp (corporate design), merk (brand), en bedrijfsimago (corporate image) door elkaar worden gebruikt. Allemaal belangrijke termen over hoe een bedrijf zichzelf presenteert en wordt waargenomen. Het is niet ongebruikelijk dat deze termen door elkaar worden gebruikt. Toch hebben ze allemaal hun eigen betekenis en rol.

Bedrijfsidentiteit (Corporate Identity)

Bedrijfsidentiteit verwijst naar het algemene beeld van een bedrijf in de geesten van zijn klanten, medewerkers, en het publiek. Het omvat alle elementen die een bedrijf uniek maken, zoals zijn cultuur, waarden, gedrag, en communicatie. Bedrijfsidentiteit is de essentie van het bedrijf, het ‘wie’ en ‘wat’ het is.

Bedrijfsontwerp (Corporate Design)

Bedrijfsontwerp is een onderdeel van de bedrijfsidentiteit. Het is de visuele representatie van een bedrijf, inclusief logo’s, kleurenschema’s, typografie, en andere grafische elementen. Het bedrijfsontwerp helpt bij het creëren van een consistente en herkenbare visuele identiteit voor het bedrijf.

Merk (Brand)

Een merk is een naam, term, ontwerp, symbool, of een andere functie die een product of dienst van een bedrijf onderscheidt van die van andere bedrijven. Het merk omvat percepties, gevoelens, en attitudes die consumenten hebben over de producten en diensten van het bedrijf. Het is een belofte aan klanten over wat ze kunnen verwachten van de producten en diensten van het bedrijf.

Bedrijfsimago (Corporate Image)

Bedrijfsimago is hoe een bedrijf wordt waargenomen door het publiek. Het is de indruk die mensen hebben van het bedrijf op basis van hun interacties en ervaringen met het bedrijf, evenals de boodschappen die het bedrijf naar buiten brengt. Een positief bedrijfsimago kan het vertrouwen en de loyaliteit van klanten verhogen, terwijl een negatief imago het tegenovergestelde effect kan hebben.

Adam | Grafisch ontwerper
Voor informatie > Contactpagina
Beeldmerk: 16/07/2023